Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

WIĘCEJ INFORMACJI

Please leave this field empty.

Cookies

Ciasteczka składają kodu oprogramowania w przeglądarce, które wspomagają właściciela w świadczenie usług w zależności od celów opisanych. Niektóre z celów instalacji Cookies mogą również wymagać zgody użytkownika.


bezwzględnie konieczne dla działalności operacyjnej
Ta aplikacja wykorzystuje cookies do zapisania sesji użytkownika oraz wykonywanie innych czynności ściśle niezbędne dla funkcjonowania takie same, na przykład w odniesieniu do podziału ruchu.


preferencje oszczędzania, optymalizację i statystyki
Ta aplikacja wykorzystuje cookies, aby zapisać swoje preferencje przeglądania i optymalizacji doświadczenie nawigacji użytkownika. Wśród tych ciasteczek obejmuje, na przykład te, aby ustawić język i walutę albo za zarządzanie statystyk przez właściciela witryny.


Inne typy plików cookie lub narzędzi innych firm, które mogłyby spowodować wykorzystanie
Niektóre z poniższych usług gromadzenia danych statystycznych w formie zbiorczej i może nie wymagać zgody lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez właściciela – w zależności od tego, jak to opisano – bez pomocy osób trzecich.

Gdy porozumienia między narzędzi wymienionych poniżej były obecne usługi obsługiwane przez osoby trzecie, mogą one – oprócz tego, co jest podane, a także wiedzy właściciela – doprowadzenia śledzenia aktywności użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności wymienionych usług.


Remarketing i targetowanie behawioralne
Usługi te pozwalają na tej aplikacji i jej partnerów do komunikacji, optymalizacji i wyświetlania reklam na podstawie historii Korzystanie z tej aplikacji przez użytkownika. Ta czynność jest wykonywana przez śledzenia użytkowania i wykorzystywania danych Cookie, informacji, które są przenoszone na partnera, którego działalność remarketingu i targetowanie behawioralne jest podłączony.


Remarketing Facebook (Facebook, Inc.)
Facebook to serwis remarketingu remarketingu targetowania behawioralnego dostarczonych przez Facebook, Inc. łącząca aktywność tej aplikacji z siecią reklamową na Facebooku.

Dane osobowe gromadzone cookie i wykorzystania danych.

Lokalizacja Przetwarzanie: USA – Polityka prywatnościOpt Out


Remarketing w Google Analytics, aby wyświetlać reklamy (Google Inc.)
Google Analytics do wyświetlania reklamy jest usługą remarketingu targetowania behawioralnego dostarczane przez Google Inc., która łączy działania monitorujące prowadzone przez Google Analytics i jego Cookies sieci reklamowych z AdWords i DoubleClick Cookie.

Dane osobowe gromadzone cookie i wykorzystania danych.

Lokalizacja Przetwarzanie: USA – Polityka prywatnościOpt Out


statystyka
Usługi zawarte w niniejszej sekcji pozwalają administratorowi danych do monitorowania i analizowania danych o ruchu i są wykorzystywane do śledzenia zachowań użytkowników.


Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics to usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ( “Google”). Google wykorzystuje dane osobowe zebrane w celu oceny korzystania z tej aplikacji, tworzenia raportów i dzielić się nimi z innymi usługami opracowanych przez Google. Google może wykorzystać te informacje osobiste dostosować i personalizacji reklam z własnej sieci reklamowej.

Dane osobowe gromadzone cookie i wykorzystania danych.

Lokalizacja Przetwarzanie: USA – Polityka prywatności Opt Out


Menedżer tagów Google (Google Inc.)
Menedżer tagów Google to usługa statystyczne dostarczane przez Google Inc.

Dane osobowe gromadzone cookie i wykorzystania danych.

Lokalizacja Processing: USA – Polityka prywatności


Śledzenie konwersji Google AdWords (Google Inc.)
Monitorowanie konwersji Google AdWords jest usługą świadczoną przez statystyki Google Inc. łączących dane z sieci reklamowej Google AdWords z działań w ramach tego programu.

Dane osobowe gromadzone cookie i wykorzystania danych.

Lokalizacja Processing: USA – Polityka prywatności


Badanie zawartości funkcjonalności i wydajności (Testy A / B)
Usługi zawarte w niniejszej sekcji pozwalają właścicielowi toru przetwarzania i analizowania odpowiedzi od użytkowników, pod względem ruchu lub zachowania w stosunku do zmian struktury, tekstu lub jakikolwiek inny składnik tej aplikacji.


Wyświetlanie zawartości z zewnętrznymi platformami
Usługi te umożliwiają wyświetlanie treści umieszczonych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tego zgłoszenia i interakcji z nimi. W przypadku, gdy jest to możliwe, że nawet tego rodzaju usługi, jest zainstalowany Jeśli użytkownicy nie korzystają z tej usługi, to samo zbieranie danych o ruchu na stronach, na których jest zainstalowany.


Czcionki Google (Google Inc.)
Google Fonts jest wyświetlacz Usługa style czcionek prowadzony przez Google Inc., która pozwala tej aplikacji do integracji takich treści w swoich stronach.

Dane osobowe gromadzone cookie i wykorzystania danych.

Lokalizacja Processing: USA – Polityka prywatności


Jak mogę sprawdzić instalację Cookies?
Poza tym, co jest wskazane w niniejszym dokumencie, użytkownik może zarządzać preferencje dotyczące plików cookie bezpośrednio w przeglądarce i uniemożliwić – na przykład – że osoby trzecie mogą instalować. Via preferencjach przeglądarki można również usunąć pliki cookie zainstalowanych w przeszłości, w tym Cookie w którym zapisany jest w końcu pozwolenie instalację cookies za pomocą tej strony. Ważne jest, aby pamiętać, że wyłączenie cookies, działanie tej strony może być zagrożona. Można znaleźć informacje o tym, jak zarządzać plikami cookie w przeglądarce na adres: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Microsoft Windows Explorer.

W przypadku usług świadczonych przez strony trzecie, Użytkownik może również wykonywać prawo sprzeciwić się pyta śledzenia poprzez politykę prywatności osoby trzeciej, za pomocą łącza opt-out, jeśli wyraźnie przewidziane lub kontaktując się tak samo.

Niezależnie od powyższego, Posiadacz informuje, że użytkownik może korzystać z Twoich wyborów internetowych. Dzięki tej usłudze można zarządzać swoje preferencje śledzenia większości narzędzi reklamowych. Właściciel, dlatego zaleca użytkownikom korzystanie z tego zasobu w uzupełnieniu do informacji zawartych w niniejszym dokumencie.


Właściciel danych Prywatności
Rosapineta Sud

Ponieważ instalacja ciasteczek i innych systemów monitorowania obsługiwanych przez osoby trzecie za pośrednictwem usług wykorzystywanych w tym wniosku nie mogą być technicznie kontrolowane przez właściciela, jakiekolwiek konkretne odniesienie do plików cookie i systemów śledzenia zainstalowane przez osoby trzecie jest być typowe. Aby uzyskać pełne informacje, zapoznaj się z polityką prywatności wszelkich usług osób trzecich wymienionych w niniejszym dokumencie.

Mając na uwadze cel złożoność identyfikacji technologii opartych o Cookies i ich bardzo ścisłej integracji z eksploatacją sieci, użytkownicy proszeni są o kontakt z właścicielem powinien chcesz otrzymywać jakiekolwiek pogłębienie jego stosowanie cookies siebie i jakakolwiek Użycie tego samego – na przykład przez osobę trzecią – za pośrednictwem tej strony internetowej.


Definicje i referencje prawne
Dane osobowe (lub danych)
Stanowią dane osobowe wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, nawet pośrednio, w odniesieniu do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.


Wykorzystanie danych
Czy informacje zbierane automatycznie przez aplikację (lub dowolne aplikacje innych producentów, że ta aplikacja używa), w tym: adresów IP lub nazw domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się z tej aplikacji, adresy w URI (Uniform Resource Identifier), czas zgłoszenia, metoda stosowana do złożenia żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd, etc. ) kraj pochodzenia, cechy systemu operacyjnego i przeglądarki, z którego korzysta użytkownik, różne czas wizyty (np czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły ścieżki następuje w ramach wniosku, wraz z szczególnie w odniesieniu do sekwencji stron, parametry systemu operacyjnego i środowiska komputerowego.


użytkownik
Osoba, która korzysta z tej aplikacji, które muszą pokrywać się z zaangażowanymi lub zostać zatwierdzone przez to państwo, a których dane osobowe są przetwarzane.

zainteresowany
Osoba fizyczna lub prawna, której dane osobowe.


Dane Manager (lub zarządca)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracji publicznej lub inny organ, stowarzyszenie lub organ wyznaczony przez Posiadacza do przetwarzania danych osobowych, przygotowany przez niniejszą polityką prywatności.


Administratorem danych osobowych (lub właściciel)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracji publicznej lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja, która jest właściwa, nawet łącznie z innymi danymi, decyzji dotyczących celów, metod przetwarzania danych osobowych oraz odpowiednich środków, łącznie z profilem pracy bezpieczeństwa w związku z eksploatacją i wykorzystaniem tej aplikacji. Administratorem danych osobowych, o ile nie zaznaczono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.


ta aplikacja
Narzędzie sprzętu lub oprogramowania, w którym są one gromadzone danych osobowych użytkowników.
ciastko

Mały fragment danych przechowywanych w urządzeniu użytkownika.
informacje prawne

Informacja dla użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowana w ramach realizacji obowiązków wynikających z art. 10 dyrektywy nr. 95/46 / WE oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58 / WE, zmienionej dyrektywą 2009/136 / WE, w odniesieniu do Cookies.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko tej aplikacji

Il browser che stai utilizzando è obsoleto e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti